Wood R4 – Release Date’s

Wood R4 – Release Date’s

Wood R4 v1.04 = 08th April

08th April – 14th April = 06 days

Wood R4 v1.05 = 14th April

14th April – 27th April = 13 days

Wood R4 v1.06 = 27th April

27th April – 11th May = 14 days

Wood R4 v1.07 = 11th May

11th May – 27th May = 16 days

Wood R4 v1.08 = 27th May

27th May – 17th June = 21 days

Wood R4 v1.09 = 17th June

17th June – 01st July = 14 days

Wood R4 v1.10 = 01st July

01st July – 14th July = 13 days

Wood R4 v1.11 = 14th July

14th July – 17th August = 34 days

Wood R4 v1.12 = 17th August

17th August – 20th September = 34 days

Wood R4 v1.13 = 20th September

20th September – 07th October = 17 days

Wood R4 v1.14 = 07th October

07th October – 14th October = 7 days

Wood R4 v1.14.2 = 14th October

14th October – 28th October = 14 days

Wood R4 v1.15 = 28th October

28th October – 11th November = 14 days

Wood R4 v1.16 = 11th November

11th November – 18th November = 7 days

Wood R4 v1.17 = 29th November

18th November – 29th November = 11 days

Wood R4 v1.18 = 29th November

29th November – 06th December = 7 days

Wood R4 v1.19 = 06th December

06th November – 18th December = 12 days

Wood R4 v1.20 = 18th December

18th December – 02nd January = 15 days

Wood R4 v1.21 = 02nd January

02th January – 12th January = 10 days

Wood R4 v1.22 = 12th January

12th January – 22nd January = 10 days

Wood R4 v1.23 = 22nd January

22th January – 14th February = 32 days

Wood R4 v1.24 = 14th February

14th February – 24th February = 10 days

Wood R4 v1.25 = 24th February

24th February – 04th March = 6 days

Wood R4 v1.26 = 04th March

04th March – 15th March = 11 days

Wood R4 v1.27 = 05th March

15th March – 31st March = 16 days

Wood R4 v1.28 = 31st March

31th March – 30th April = 30 days

Wood R4 v1.29 = 30th April

30th April – 19th May = 19 days

Wood R4 v1.30 = 19th May

19th May – 10th June = 22 days

Wood R4 v1.31 = 10th June

10th June – 30th June = 20 days

Wood R4 v1.32 = 30th June

30th June – 11th July = 11 days

Wood R4 v1.33 = 11th July

11th July – 01st August = 21 days

Wood R4 v1.34 = 01st August

01th August – 11th August = 10 days

Wood R4 v1.35 = 11th August

11th August – 23rd August = 12 days

Wood R4 v1.36 = 23rd August

23th August – 29th September = 37 days

Wood R4 v1.37 = 29th September

29th September – 10th October = 11 days

Wood R4 v1.38 = 10th October

10th October – 01st November = 22 days

Wood R4 v1.39 = 01st November

01th November – 20th November = 19 days

Wood R4 v1.40 = 20th November

20th November – 02nd December = 12 days

Wood R4 v1.41 = 02nd December

02nd December – 13th December = 11 days

Wood R4 v1.42 = 13th December

13th December – 14th January = 32 days

Wood R4 v1.43 = 14th January

14th January – 03rd February = 20 days

Wood R4 v1.44 = 03rd February

03rd February – 27th February = 24 days

Wood R4 v1.45 = 27th February

27th February – 20th March = 22 days

Wood R4 v1.46 = 20th March

20th March – 20th April = 31 days

Wood R4 v1.47 = 20th April

20th April – 20th May = 30 days

Wood R4 v1.48 = 20th May

20th May – 22th June = 33 days

Wood R4 v1.49 = 22th June

22th June – 21th July = 29 days

Wood R4 v1.50 = 21th July

Wood r4 v1.51 kernel official released

Wood r4 1.51 kernel has been released , please download it for your r4i gold card (Both r4i gold 3ds and r4i gold non-3ds card available)

r4i gold 3ds
R4i gold 3ds

Change log (wood r4 v1.51):

  • ‘pokemon conquest (europe)’ fixed.
  • ‘harvest moon – the tale of two towns (europe)’ fixed.
  • ‘moxie girlz’ fixed.
  • ‘cars 2 (europe) (en,es)’ fixed.
  • ‘maru goukaku – shikaku dasshu! special shakai fukushishi shiken’ fixed.